PENGURUS POSYANDU

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POS YANDU)

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTARAAN KELUARGA

DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL

 

 

posyandu

 

 

*POS YANDU JAMBU AIR*

 

Ketua :
 • Dulladi
Sekertaris :
 • Istikharoh
Bendahara :
 • Manisah
Anggota :
 • Suwarsih
 • Siti Ulwiyah

 

 *POS YANDU KELAPA HIJAU*

 

Ketua :
 • Supriyadi
Sekertaris :
 • Sumarni
Bendahara :
 • Karniti
Anggota :
 • Lestari
 • Estiyani

 

*POS YANDU PUSPITA SARI*

 

Ketua :
 • Eri Harjanti
Sekertaris :
 • Purwanti
Bendahara :
 • Warningsih
Anggota :
 • Tujinah
 • Sumekarningsih